Werkwijze

Ik ben geschoold in verschillende methoden en maak gebruik van recente ontdekkingen op het gebied van neurobiologie, traumatische stress, zelfregulering, psychodynamische psychotherapie, hechtingstheorie en ontwikkelingstheorie. Mijn werkwijze wordt afgestemd op de specifieke behoeftes van de cliënt. De relatie met de cliënt staat centraal. Ik heb aandacht voor de relatie tussen jou en ik en wat het contact in ons beiden oproept. Ik hou rekening met hoe gevoelens en gedrag zich verhouden tot ervaringen in je kindertijd en hoe bewust en onbewuste drijfveren je gedrag en beleving beïnvloeden.

 

Specialisatie

Mensen die een slechte start hebben gehad in de (vroege) kindertijd en/of traumatische ervaringen, operaties, scheiding van ouders, verlies in de (vroege) kindertijd, misbruik, mishandeling. De volgende problemen kunnen dan aan de orde zijn: traumatische stress klachten, identiteitsproblemen, angst, paniek, wantrouwen, problemen met boosheid; woede aanvallen of onvermogen om boosheid te ervaren, gevoelens van machteloosheid, conflicten op het werk, dissociatie, depressie, gevoelens van leegte, eetproblemen, verslavingsproblematiek, emotionele crisis, chronische stress, burn-out, verlatingsangst, bindingsangst, relatie problemen, problemen met intimiteit, opvoed problemen