Therapie

Ik heb opleidingen gevolgd in: Neuro Linguïstisch Programmeren (Master), Mindfulness, Lichaamsgeroriënteerde Psychotherapie vanuit de psychodynamische methode en met aandacht voor overdracht reacties en methoden die gebruik maken van neurofysiologie, hechting en ontwikkelingstheorie, Sensorimotor Psychotherapie℠, Somatic Experiencing®, Mentalization Based Therapy, Polyvagal Theory based therapy, Cranio Sacraal Therapie, Safe® Attachment for Educators, Baby Watching, Deep Listening.

Ik vind het zinvol om Psychotherapeutische benaderingen te kunnen aanbieden waarbij het lichaam ook een aangrijpingspunt is in de therapie. Psychische problemen en traumatische stress klachten worden vaak ervaren als lichamelijke ontregeling,  zoals; een knoop in de maag, een zwaar hoofd, hartkloppingen, verdoving, of juist een onvermogen om lichamelijke sensaties te voelen. Vergeten dynamieken met hechtingsfiguren (ouders of verzorgers) uitten zich in houdingen en patronen in het lichaam. Bovendien, problemen die vanuit de vroege kindertijd stammen worden vaak ervaren op het niveau van sensatie omdat er toen geen woorden waren.

Psychotherapie heeft te maken met goed luisteren en in kunnen spelen op wat er gezegd wordt. Lichaamsgerichte psychotherapie bouwt voort op hetgeen wat psychotherapie ons heeft geleerd  over luisteren door niet alleen te letten op verbale uitingen maar ook de taal van het lichaam. Het vermogen om lichaamstaal te kunnen lezen stelt therapeuten in staat om de innerlijke toestand van de cliënt te volgen en inzicht te krijgen in de mate van stress dat de cliënt ervaart. Ik vind dit onmisbaar in de therapie. Het helpt mij om preciezer te werk te gaan en ervoor te zorgen dat mijn interventies goed afgestemd zijn.

 

Meer over Lichaamsgeorienteerde Psychotherapie, Sensorimotor Psychotherapie℠ en Somatic Experiencing®

Lichaamsgeroriënteerde Psychotherapie; Sensorimotor Psychotherapie℠ en Somatic Experiencing® vallen hier onder, bestaat uit traditionele psychotherapie gecombineerd met een vorm van dialoog waarbij de client wordt uitgenodigd om lichaamssensaties te volgen. Er wordt soms gebruik gemaakt van eenvoudige oefeningen, meestal zittend in de stoel, zoals aandacht richten op ademhaling, lichaamshouding, spierspanning en gronding.

Op deze manier wordt de client geholpen om meer in contact te komen met emoties en gedachten, en spanning te ontladen of juist meer gevoel in het lichaam op gang te brengen in het geval van collaps en dissociatie. Psycho-educatie; informatie over symptomen en het zenuwstelsel vormt ook een aspect van de therapie. Door meer te begrijpen over de aard en oorzaak van symptomen worden cliënten in staat gesteld om zich los te koppelen van hun symptomen. Dit draagt toe aan zelfwaardering, meer controle en zelfbeschikking.